αγγούρι

Χώρα προέλευσης:
Ισπανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Τουρκία, Ελλάδα

Τύπος συσκευασίας:
χαρτοκιβώτιο
4,5 kg (180 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη