γογγύλι

Χώρα προέλευσης:
Ιταλία, Πολωνία

Τύπος συσκευασίας:
κάθαρση
10kg (80 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη