μαρούλι

ποικιλία:
Σαλάτα με βούτυρο

Χώρα προέλευσης:
Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία

Τύπος συσκευασίας:
πάννος
6.4kg (55 σε βιομηχανική παλέτα)

πάννος
5kg (65 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη