μπρόκολο

Χώρα προέλευσης:
Ιταλία, Ισπανία

Τύπος συσκευασίας:
Κουτί – 5 κιλά
(90 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη