πράσο

Χώρα προέλευσης:
Τουρκία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες

Τύπος συσκευασίας:
δίχτυ
10 kg (75 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη