ραπανάκι

Χώρα προέλευσης:
Ιταλία, Πολωνία, Κάτω Χώρες

Τύπος συσκευασίας:
πάννος
5kg (144 στη βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη