Παξιμάδι πάγου

Χώρα προέλευσης:
Ισπανία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία

Τύπος συσκευασίας:
κάθαρση
(80 σε βιομηχανική παλέτα)

χαρτοκιβώτιο

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη