κονιάματα

Χώρα προέλευσης:
Υπερπόντιες χώρες

Τύπος συσκευασίας:
χαρτοκιβώτιο
4,5 kg (240 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη
Υπερπόντιες χώρες