μάνγκο

Χώρα προέλευσης: Υπερπόντιες χώρες

Τύπος συσκευασίας:
χαρτοκιβώτιο
4kg (250 σε βιομηχανική παλέτα)

Βάρος συσκευασίας: 4 kg

Αριθμός συσκευασιών σε παλέτα: 250

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη
Υπερπόντιες χώρες