μπανάνες

Χώρα προέλευσης:
Ιταλία, Ισπανία, υπερπόντιες χώρες

Τύπος συσκευασίας:
Λουζ: 10 κιλά
(80 σε βιομηχανική παλέτα)

Καλάθι: 10 κιλά
(75 στη βιομηχανική παλέτα)

Ξύλο κουτί: 10 κιλά
(88 στη βιομηχανική παλέτα)

Ξύλο κουτί: 8 κιλά
(112 στην βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη
Υπερπόντιες χώρες