νεκταρίνι

Χώρα προέλευσης: Ιταλία, Ισπανία, υπερπόντιες χώρες.

Τύπος συσκευασίας:
κάθαρση
10kg (80 σε βιομηχανική παλέτα)

καλάθι
10kg (75 σε βιομηχανική παλέτα)

Ξύλινο κουτί
10kg (88 σε βιομηχανική παλέτα)

χαρτοκιβώτιο
10kg (112 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη
Υπερπόντιες χώρες