Ρόδια

παραλλαγές:
Acco, Wonderful

Χώρα προέλευσης:
Ισραήλ

Τύπος συσκευασίας:
χαρτοκιβώτιο
5kg (164 στη βιομηχανική παλέτα)

Βάρος συσκευασίας: 5 κιλά

Αριθμός συσκευασιών σε παλέτα: 164

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη
Υπερπόντιες χώρες