σταφύλια

παραλλαγές:
Βικτώρια, Ιταλία

Χώρα προέλευσης:
Ιταλία, υπερπόντιες χώρες, Νότια Αφρική

Τύπος συσκευασίας:
Ξύλινο κουτί
7 kg (112 σε βιομηχανική παλέτα)

Πλαστικό κιβώτιο
10kg (88 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη
Υπερπόντιες χώρες