εταίρων

Λειτουργούμε στη νοτιοανατολική Πολωνία εξυπηρετώντας πελάτες από τις ακόλουθες επαρχίες: Małopolskie, Świętokrzyskie, Śląskie, Podkarpackie και Lubelskie.Είμαστε αντιπρόσωποι της GRUPO HAME και της RAKO EXPORT.