ακτινίδια

Ποικιλία: Τσεχελίδης, Χέιγουερντ

Χώρα προέλευσης: Ιταλία

Τύπος συσκευασίας:
χαρτοκιβώτιο
3kg (256 σε βιομηχανική παλέτα)

κάθαρση
10kg (96 σε βιομηχανική παλέτα)

καλάθι
10kg (75 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη
Υπερπόντιες χώρες