δαμάσκηνα

Χώρα προέλευσης:
Ισπανία, Ελλάδα

Τύπος συσκευασίας:
Πλαστικό κιβώτιο
10kg (88 σε βιομηχανική παλέτα)

εποχικότητα

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Ευρώπη
Υπερπόντιες χώρες