Αποθήκες με ανυψωτικά προνόμια

Προσφορά εργασίας για τη θέση: αποθήκη με επιδόματα για περονοφόρο όχημα. μορφή εργασίας: πλήρης απασχόληση. Περιγραφή εργασίας: Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων, Λειτουργία περονοφόρων, Προσοχή στην […]