Αποθήκες με ανυψωτικά προνόμια

Προσφορά εργασίας για τη θέση: αποθήκη με επιδόματα για περονοφόρο όχημα. μορφή εργασίας: πλήρης απασχόληση. Περιγραφή εργασίας: Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων, Λειτουργία περονοφόρων, Προσοχή στην […]

Εργαζόμενος για την ταξινόμηση των οπωροκηπευτικών

Προσφορά εργασίας για τη θέση: ένας εργαζόμενος για να ταξινομήσετε τα φρούτα και τα λαχανικά. μορφή εργασίας: πλήρης απασχόληση. Περιγραφή εργασίας: Διαλογή φρούτων και λαχανικών, […]