Śliwki

Kraj pochodzenia:
Hiszpania, Grecja

Rodzaj opakowania:
Skrzynka plastik
10kg (88 na palecie przemysłowej)

Sezonowość

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Europa
Kraje zamorskie