Sałata lodowa

Kraj pochodzenia:
Hiszpania, Niemcy, Holandia, Włochy

Rodzaj opakowania:
Luz
(80 na palecie przemysłowej)

Karton

Sezonowość

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Europa